Geplaatst om 04:00 op 17 december 2020 door Tussendoor

Vertraging verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de uitwerking van een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen langer duurt dan verwacht. Aan het voorstel wordt gewerkt met de sociale partners, het UWV, de Belastingdienst en het Verbond van Verzekeraars. Ook zelfstandigenorganisaties zijn bij de uitwerking betrokken. Voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal de minister de Kamer nader informeren over de voortgang.

Sociale verzekeringen van Anema

16 juli 2020

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel lees meer

11 mei 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om de regeling voor het meerlingenverlof lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag