Geplaatst om 04:00 op 14 januari 2021 door Tussendoor

Rekenregels per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 januari 2021 gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Daarnaast is in een bijlage bij de rekenregels het maximumpremieloon en het maximumbijdrageloon per jaar herleid naar andere tijdvakken. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen bedraagt € 58.311 per jaar. Herleid naar andere tijdvakken betekent dit € 4.859,25 per maand; € 4.485,46 per vier weken; € 1.121,36 per week en € 224,27 per dag.

Sociale verzekeringen van Anema

06 maart 2019

Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) omvat onder meer het recht op lees meer

23 mei 2018

Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering uit een sociale verzekering wordt lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag