Geplaatst om 04:00 op 14 januari 2021 door Tussendoor

Rekenregels per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 januari 2021 gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Daarnaast is in een bijlage bij de rekenregels het maximumpremieloon en het maximumbijdrageloon per jaar herleid naar andere tijdvakken. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen bedraagt € 58.311 per jaar. Herleid naar andere tijdvakken betekent dit € 4.859,25 per maand; € 4.485,46 per vier weken; € 1.121,36 per week en € 224,27 per dag.

Sociale verzekeringen van Anema

24 augustus 2018

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het lees meer

23 januari 2019

Ingezetenen zijn verzekerd voor de AOW. Een ingezetene is iemand die in Nederland woont. Waar iemand lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag