Geplaatst om 04:00 op 14 januari 2021 door Tussendoor

Rekenregels per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 januari 2021 gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Daarnaast is in een bijlage bij de rekenregels het maximumpremieloon en het maximumbijdrageloon per jaar herleid naar andere tijdvakken. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen bedraagt € 58.311 per jaar. Herleid naar andere tijdvakken betekent dit € 4.859,25 per maand; € 4.485,46 per vier weken; € 1.121,36 per week en € 224,27 per dag.

Sociale verzekeringen van Anema

12 maart 2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een lees meer

04 juni 2019

Inwoners van Nederland vallen van rechtswege onder de Zorgverzekeringswet. Op grond daarvan zijn zij lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag