Geplaatst om 04:00 op 11 februari 2021 door Tussendoor

Gewijzigde regeling Tozo in Staatsblad geplaatst

Bij de verruiming van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis is bekendgemaakt dat de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een Tozo-uitkering aan te vragen per 1 februari is verruimd. Vanaf 1 december 2020 was de terugwerkende kracht beperkt tot de eerste dag van de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend. Sinds 1 februari 2021 is het mogelijk om een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag. De terugwerkende kracht van de aanvraag geldt tot 1 april 2021. Vanaf die datum geldt Tozo 4, waarvoor een nieuwe aanvraag ingediend moet worden.

In de Tozo was geregeld dat zelfstandig ondernemers per 1 januari 2021 moesten beginnen met betaling van aflossing en rente van een ontvangen Tozo-lening. De terugbetalingsdatum is uitgesteld tot 1 juli 2021. Het uitstel geldt zowel voor zelfstandig ondernemers die vóór 1 januari 2021 een Tozo-lening hebben ontvangen als voor zelfstandig ondernemers die deze lening na 1 januari 2021 hebben ontvangen. Voor alle Tozo-leningen geldt dat de looptijd met zes maanden is verlengd tot 3,5 jaar. Over de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente berekend.

De gewijzigde regeling is in het Staatsblad geplaatst en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in werking getreden.

Corona update van Anema

10 december 2020

De Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) biedt mkb-ondernemingen in lees meer

23 april 2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag