Geplaatst om 04:00 op 11 november 2021 door Tussendoor

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in het jaar 2027 67 jaar blijft. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het CBS gaat uit van een gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en van 21,62 in 2033. Op grond van deze resterende levensverwachting wordt de AOW-leeftijd niet verhoogd. Dat geldt ook voor de aanvangsleeftijd van de AOW-verzekering. Deze blijft in 2027 17 jaar.

Sociale verzekeringen van Anema

07 november 2019

De premiesystematiek van de Werkhervattingskas (Whk) voor startende werkgevers wordt per 1 januari lees meer

26 september 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over plannen voor het lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag