Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 10 maart 2022 door Tussendoor

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd van 50 naar 70% van het loon, naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure van de Wet betaald ouderschapsverlof. De verhoging zal per 2 augustus 2022 worden doorgevoerd.

Sociale verzekeringen van Anema

08 december 2022

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen lees meer

27 februari 2020

Op 1 mei 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in werking getreden. Deze wet moet lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag