Geplaatst om 04:00 op 10 maart 2022 door Tussendoor

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd van 50 naar 70% van het loon, naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure van de Wet betaald ouderschapsverlof. De verhoging zal per 2 augustus 2022 worden doorgevoerd.

Sociale verzekeringen van Anema

02 april 2020

Per 1 januari 2017 is de mogelijkheid om eigenrisicodrager te zijn voor de regeling Werkhervatting lees meer

07 mei 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag