Gelijke kansen bij werving en selectie – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 17 mei 2023 door ND-ICT Beheer

Gelijke kansen bij werving en selectie

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat moet zorgen voor gelijke kansen bij werving en selectie. Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Arbeidsomstandighedenwet en in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De minister van SZW heeft de memorie van antwoord behorend bij dit wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel is een aanvulling op bestaande wetgeving op het gebied van gelijke behandeling. Volgens de regering biedt de Nederlandse arbeidsmarkt nog geen gelijke kansen aan werknemers met gelijkwaardige kwalificaties. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers om beleid te ontwikkelen om zowel bewuste als onbewuste vormen van discriminatie bij de werving en selectie van personeel te voorkomen.

Arbeidsrecht van Anema

23 augustus 2017

Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 lees meer

27 februari 2019

De werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag