Geplaatst om 04:00 op 17 oktober 2017 door Alle Jan Anema

Minimumloon over overwerkvergoeding

Werkgevers, die de betaling van vakantietoeslag over de vergoeding voor overwerk, dat voor 2018 is verricht, willen voorkomen, moeten ervoor zorgen dat zij voor 1 januari 2018 het overwerk hebben uitbetaald of dat het overwerk voor die datum is gecompenseerd door minder te werken.

Volgens de huidige tekst van de wet hoeft over de verdiensten uit overwerk niet ten minste het wettelijk minimumloon te worden betaald. Daardoor hoeft over deze bedragen ook geen vakantietoeslag te worden betaald. Door een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag moet per 1 januari 2018 wel het minimumloon worden betaald over overwerk. Ook moet dan vakantietoeslag worden betaald over de vergoeding voor overwerk. De wetswijziging heeft tot gevolg dat ook over de vergoeding voor overwerk, dat voor 1 januari 2018 is verricht maar na die datum wordt uitbetaald, vakantietoeslag moet worden betaald.

Sociale verzekeringen van Anema

03 oktober 2018

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de bevriezing van het eigen risico voor de lees meer

18 juli 2019

Wanneer iemand binnen de personele werkingssfeer van de Europese verordening op het terrein van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag