Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 13 december 2017 door Tussendoor

Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd

Een werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid niet kan werken heeft pas na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken recht op een WIA-uitkering. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Is dat niet het geval, dan legt het UWV aan de werkgever een loonsanctie op. Die sanctie houdt in dat de verplichte loondoorbetaling met maximaal een jaar wordt verlengd.
De beschikking waarbij een loonsanctie wordt opgelegd moet voor het einde van de wachttijd worden gegeven. Is de wachttijd verstreken, dan kan het UWV geen andere beslissing nemen dan dat aan de werkgever geen loonsanctie wordt opgelegd, ook niet wanneer vaststaat dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. De werknemer kan tegen een dergelijke beslissing geen bezwaar of beroep instellen om te bewerkstelligen dat alsnog een loonsanctie wordt opgelegd.

Sociale verzekeringen van Anema

02 april 2020

Per 1 januari 2017 is de mogelijkheid om eigenrisicodrager te zijn voor de regeling Werkhervatting lees meer

02 december 2021

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de hoogte van de WW-premie afhankelijk lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag