Transitievergoeding na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 25 juli 2018 door ND-ICT Beheer

Transitievergoeding na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

In 2017 heeft de kantonrechter in Utrecht de Hoge Raad de vraag voorgelegd of het niet hoeven betalen van een transitievergoeding aan een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, in strijd is met het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Volgens de Hoge Raad is dat niet het geval. Na beantwoording van de vraag door de Hoge Raad is de procedure bij de kantonrechter voortgezet.

De ontslagen werknemer verzocht de kantonrechter om in reactie op de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad, prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU of aanvullende prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. De kantonrechter honoreert dat verzoek niet en merkt op dat de omstandigheid dat de werknemer zich niet kan vinden in de motivering van de Hoge Raad er niet toe leidt dat het stellen van aanvullende prejudiciële vragen noodzakelijk is. Omdat er volgens de beslissing van de Hoge Raad van een verboden onderscheid naar leeftijd geen sprake is, heeft de kantonrechter het verzoek om toekenning van een transitievergoeding aan de AOW-gerechtigde ex-werknemer afgewezen.

Arbeidsrecht van Anema

24 december 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een verzamelregeling met per 1 januari 2021 lees meer

24 november 2022

Een op staande voet ontslagen werknemer vorderde betaling van loon en van een vergoeding voor niet lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag