Geplaatst om 04:00 op 25 oktober 2018 door Tussendoor

Maximale transitievergoeding 2019

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling van de contractlonen in het voorafgaande jaar. Het aangepaste bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Uitgaande van de geraamde stijging van de contractlonen met 2,9% komt het maximum van de transitievergoeding uit op € 81.291. Na afronding bedraagt de maximale transitievergoeding voor 2019 € 81.000.

Arbeidsrecht van Anema

09 december 2021

Zonder dringende reden mag een werknemer niet op staande voet ontslagen worden. In een procedure lees meer

30 augustus 2018

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag