Geplaatst om 04:00 op 25 oktober 2018 door Tussendoor

Maximale transitievergoeding 2019

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling van de contractlonen in het voorafgaande jaar. Het aangepaste bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Uitgaande van de geraamde stijging van de contractlonen met 2,9% komt het maximum van de transitievergoeding uit op € 81.291. Na afronding bedraagt de maximale transitievergoeding voor 2019 € 81.000.

Arbeidsrecht van Anema

22 februari 2018

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers lees meer

25 oktober 2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag