Geplaatst om 04:00 op 25 oktober 2018 door Tussendoor

Maximale transitievergoeding 2019

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling van de contractlonen in het voorafgaande jaar. Het aangepaste bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Uitgaande van de geraamde stijging van de contractlonen met 2,9% komt het maximum van de transitievergoeding uit op € 81.291. Na afronding bedraagt de maximale transitievergoeding voor 2019 € 81.000.

Arbeidsrecht van Anema

26 maart 2020

Een procedure bij de kantonrechter had onder meer betrekking op de duur van de tussen werkgever en lees meer

26 november 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling compensatie transitievergoeding lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag