Geplaatst om 04:00 op 21 november 2018 door Tussendoor

Consultatie aanpassing besluit transitievergoeding

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij het wetsvoorstel behorende lagere regelgeving ter consultatie gepubliceerd. Het betreft onder meer een wijziging van het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. De wijziging maakt het mogelijk om kosten, die de werkgever heeft gemaakt voor de bevordering van kennis en vaardigheden van de werknemer, in mindering te brengen op de transitievergoeding. Voorwaarde is dat de werknemer die kennis en vaardigheden heeft gebruikt om een andere functie bij de werkgever uit te oefenen. Deze wijziging moet werkgevers stimuleren om tijdens het dienstverband te investeren in de bredere inzetbaarheid van werknemers. De overige voorwaarden uit het besluit voor het in mindering kunnen brengen van kosten blijven onverminderd van toepassing. Kosten die worden gemaakt voor het uitoefenen van de huidige functie van de werknemer kunnen niet in mindering worden gebracht.

Arbeidsrecht van Anema

03 oktober 2019

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen lees meer

16 januari 2019

Bij de Tweede Kamer is het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in behandeling. Dit lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag