Wetsvoorstel bevriezing eigen risico Zorgverzekeringswet – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 24 augustus 2018 door Tussendoor

Wetsvoorstel bevriezing eigen risico Zorgverzekeringswet

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Eerste Kamer gestuurd. De wijziging betreft het ongewijzigd laten van het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021.

Omdat de hoogte van het verplichte eigen risico vooral een politieke keuze is, heeft het kabinet de bevriezing beperkt tot het jaar 2021. Een nieuw kabinet zal zijn eigen afweging daarin maken. De uitgaven in het kader van de Zvw worden gedekt uit de nominale premie, het eigen risico, de eigen bijdragen, de inkomensafhankelijke bijdrage en de rijksbijdrage voor verzekerden tot 18 jaar. Wettelijk is vastgelegd dat de inkomensafhankelijke bijdrage de helft van de uitgaven dekt en de overige bronnen de andere helft. Dat betekent dat de verminderde opbrengsten door de bevriezing van het eigen risico gecompenseerd zullen worden door hogere nominale premies. Verzekerden, die hun eigen risico niet volmaken, gaan door de stijging van de nominale premie meer betalen voor zorg.

Sociale verzekeringen van Anema

22 februari 2018

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te lees meer

24 mei 2018

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag