Geplaatst om 04:00 op 13 september 2018 door Tussendoor

Te late betaling van loon

De werkgever moet aan een werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dat geldt ook als de werknemer de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever heeft opgezegd.

De kantonrechter heeft in een procedure gezegd dat het gedurende vier maanden niet betalen van loon en pas tegen het einde van het dienstverband voldoen aan de loonbetalingsverplichting onder omstandigheden niet ernstig verwijtbaar was. De te late betalingen waren het gevolg van onvoldoende liquiditeit omdat afnemers niet betaalden. Er was sprake van onmacht en niet van onwil. De kantonrechter vindt het niet betalen wel verwijtbaar, maar vindt toepassing van de wettelijke verhoging wegens te late betaling voldoende compensatie.

Arbeidsrecht van Anema

31 januari 2019

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lees meer

29 november 2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag