Geplaatst om 04:00 op 19 december 2018 door Tussendoor

Toepassing afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft. Voor toepassing van de afdrachtvermindering was vereist dat een werknemer de beroepspraktijkvorming volgde van de beroepsbegeleidende leerweg van een in de Wet educatie en beroepsonderwijs genoemde beroepsopleiding. Een van de voorwaarden voor de toepassing was het bestaan van een overeenkomst die mede was ondertekend door het bestuur van het kenniscentrum beroepsopleiding bedrijfsleven.

In een procedure over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat deze kan worden toegepast in de periode voordat de praktijkovereenkomsten waren ondertekend door het kenniscentrum. Het hof vond bepalend dat de werknemers met ingang van 1 oktober 2011 waren ingeschreven voor de opleidingen. Het kenniscentrum had de overeenkomsten pas op 26 maart 2012 ondertekend. Dat nog niet aan alle formaliteiten was voldaan vond het hof geen belemmering. De Hoge Raad is het niet met het hof eens. Aan de voorwaarden voor toepassing van de afdrachtvermindering moest zijn voldaan op het moment waarop de in een tijdvak ingehouden belasting op aangifte werd afgedragen. Dat gold ook voor de ondertekening door of namens het bestuur van het kenniscentrum beroepsopleiding bedrijfsleven.

Loonbelasting van Anema

09 november 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. lees meer

17 december 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Eerste Kamer uiteengezet lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag