Geplaatst om 23:00 op 03 juli 2019 door Tussendoor

Lager gebruikelijk loon

Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap als hij 5% of meer van de aandelen in de vennootschap bezit. Voor een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap, waarvoor hij werkt, geldt de gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling kent een normbedrag van € 45.000 per jaar. Het gebruikelijk loon kan op een lager bedrag worden vastgesteld als daar aanleiding toe is. De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat van een lager gebruikelijk loon moet worden uitgegaan.

De rechtbank Gelderland was van oordeel dat de werkgever in een procedure erin was geslaagd om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken. De bv was in 2016 opgericht. In 2017 werden de activiteiten beëindigd. De werkzaamheden van de dga in 2016 en 2017 waren beperkt in omvang en eenvoudig van aard. In 2016 bedroeg de omzet nihil en zijn alleen kosten gemaakt. In beide jaren was de belastbare winst negatief. Dat gold ook voor het eigen vermogen van de bv. De rechtbank stelde het gebruikelijk loon in goede justitie vast op € 1.500 per maand.

Loonbelasting van Anema

26 april 2018

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. lees meer

28 november 2018

De werknemer is de belastingplichtige voor de loonbelasting die op zijn loon wordt ingehouden. Dat lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag