Geplaatst om 23:00 op 03 juli 2019 door Tussendoor

Lager gebruikelijk loon

Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap als hij 5% of meer van de aandelen in de vennootschap bezit. Voor een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap, waarvoor hij werkt, geldt de gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling kent een normbedrag van € 45.000 per jaar. Het gebruikelijk loon kan op een lager bedrag worden vastgesteld als daar aanleiding toe is. De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat van een lager gebruikelijk loon moet worden uitgegaan.

De rechtbank Gelderland was van oordeel dat de werkgever in een procedure erin was geslaagd om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken. De bv was in 2016 opgericht. In 2017 werden de activiteiten beëindigd. De werkzaamheden van de dga in 2016 en 2017 waren beperkt in omvang en eenvoudig van aard. In 2016 bedroeg de omzet nihil en zijn alleen kosten gemaakt. In beide jaren was de belastbare winst negatief. Dat gold ook voor het eigen vermogen van de bv. De rechtbank stelde het gebruikelijk loon in goede justitie vast op € 1.500 per maand.

Loonbelasting van Anema

31 oktober 2019

Onder meer in het jaar 2012 gold de pseudo-eindheffing hoog loon, beter bekend als de crisisheffing. lees meer

11 februari 2021

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag