Geplaatst om 04:00 op 18 juli 2019 door Tussendoor

Toepassing socialezekerheidswetgeving zeevarende

Wanneer iemand binnen de personele werkingssfeer van de Europese verordening op het terrein van de sociale zekerheid valt, geldt als regel dat slechts één wetgeving van toepassing is. De verordening bepaalt welke wetgeving in beginsel van toepassing is. Niet altijd is duidelijk wat de uitkomst is. Voor die gevallen kan aan het Hof van Justitie EU om uitleg worden gevraagd.

De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie EU om een prejudiciële beslissing gevraagd over de toepassing van de socialezekerheidswetgeving. De procedure betreft een inwoner van Letland met de Letse nationaliteit, die in dienst van een Nederlands werkgever als zeevarende werkt aan boord van een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s. De zeevarende verricht zijn werkzaamheden buiten het grondgebied van de Europese Unie. Volgens het Hof van Justitie EU is de wetgeving van het woonland van toepassing.

Sociale verzekeringen van Anema

25 augustus 2022

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen zolang de werknemer wegens lees meer

20 april 2017

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag