Kamervragen mogelijkheden overdracht buitenlands pensioen – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 12 december 2019 door Tussendoor

Kamervragen mogelijkheden overdracht buitenlands pensioen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over de mogelijkheid om een buitenlands pensioen over te dragen naar een Nederlandse pensioenuitvoerder. De mogelijkheid van waardeoverdracht in internationale verhoudingen wordt beschreven in een beleidsbesluit uit 2015. Onder de in het beleidsbesluit genoemde voorwaarden is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de Nederlandse fiscale faciliteiten voor pensioenen.

Voor belastingdoeleinden is relevant of de waardeoverdracht plaatsvindt op grond van artikel 91 van de Pensioenwet of op een andere grondslag. In het eerste geval kan de gehele in het buitenland opgebouwde pensioenaanspraak worden overgedragen. De buitenlandse dienstjaren mogen dan aan de Nederlandse regeling toegerekend worden. Gaat het om een waardeoverdracht op andere grondslag, dan mag de buitenlandse diensttijd niet aan de Nederlandse regeling worden toegekend. Om te voorkomen dat door de waardeoverdracht pensioenaanspraken moeten worden belast, zijn pensioenregelingen van werknemers die pensioenkapitaal vanuit het buitenland laten overdragen aan de pensioenuitvoerder van hun Nederlandse pensioenregeling onder voorwaarden aangewezen als zuivere pensioenregelingen.

De Pensioenwet verplicht Nederlandse pensioenuitvoerders om mee te werken aan een waardeoverdracht vanuit het buitenland naar Nederland. Deze verplichting geldt alleen als de waardeoverdracht afkomstig is van een pensioeninstelling uit een andere EU-lidstaat of van een buitenlandse verzekeraar met een vergunning voor de uitoefening van het verzekeringsbedrijf in Nederland. De Pensioenwet stelt voorwaarden aan de overdracht. Er geldt geen verplichting om mee te werken aan een waardeoverdracht vanuit een andere buitenlandse instelling dan een pensioeninstelling of een verzekeraar. Een Nederlandse pensioenuitvoerder is wel bevoegd om in dat geval als ontvangende pensioenuitvoerder op te treden. Een waardeoverdracht is alleen mogelijk naar de Nederlandse pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever van de pensioendeelnemer.

Loonbelasting van Anema

01 augustus 2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde lees meer

09 maart 2023

De staatssecretaris van Financi√čn heeft een verzamelbesluit over pensioenen in de loon- en lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag