Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 10 december 2020 door ND-ICT Beheer

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd. De bestaande 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt vervangen door een 2/3-koppeling. Dit betekent dat een toename van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd resulteert in een verhoging van de AOW-leeftijd en van de pensioenrichtleeftijd met acht maanden.

Sociale verzekeringen van Anema

24 augustus 2018

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het lees meer

23 mei 2018

Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering uit een sociale verzekering wordt lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag