Geplaatst om 04:00 op 10 december 2020 door Tussendoor

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd. De bestaande 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt vervangen door een 2/3-koppeling. Dit betekent dat een toename van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd resulteert in een verhoging van de AOW-leeftijd en van de pensioenrichtleeftijd met acht maanden.

Sociale verzekeringen van Anema

30 augustus 2018

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Zij zien dan af van de lees meer

01 juli 2021

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag