Geplaatst om 04:00 op 10 december 2020 door Tussendoor

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd. De bestaande 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt vervangen door een 2/3-koppeling. Dit betekent dat een toename van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd resulteert in een verhoging van de AOW-leeftijd en van de pensioenrichtleeftijd met acht maanden.

Sociale verzekeringen van Anema

12 september 2018

Per 1 januari 2017 is de Wet financiering sociale verzekeringen gewijzigd. Werkgevers kunnen ervoor lees meer

03 augustus 2017

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag