Geplaatst om 04:00 op 14 oktober 2021 door Tussendoor

Partnerbegrip inkomensafhankelijke regelingen

Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat ongehuwd samenwonenden met kinderen voor de toeslagen gelijk worden behandeld als een echtpaar, daarmee gelijkgestelden of samenwonenden die nog iets extra gemeenschappelijks hebben. Op grond van het partnerbegrip zijn twee meerderjarigen elkaars toeslagpartner als zij op hetzelfde adres staan ingeschreven én een minderjarig kind van één van beiden op dat adres staat ingeschreven. Dit partnerbegrip voor samengestelde gezinnen kan tot gevolg hebben dat mensen die niet elkaars (levens)partner zijn als toeslagpartner gelden en daardoor toeslagen mislopen.

Afschaffing van het partnerbegrip voor samengestelde gezinnen heeft volgens de staatssecretaris van Financiën dusdanige juridische, budgettaire en uitvoeringstechnische gevolgen dat het demissionaire kabinet daarover niet zou moeten beslissen. Een evaluatie van de Awir is in voorbereiding. Bij deze evaluatie zal ook het partnerbegrip voor samengestelde gezinnen aan de orde komen.

Toeslagen van Anema

01 oktober 2020

Het beleidsbesluit met betrekking tot de toeslagen is gewijzigd. In het kader van de hersteloperatie lees meer

16 december 2021

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Boven een bepaald lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag