Geplaatst om 04:00 op 14 oktober 2021 door Tussendoor

Partnerbegrip inkomensafhankelijke regelingen

Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat ongehuwd samenwonenden met kinderen voor de toeslagen gelijk worden behandeld als een echtpaar, daarmee gelijkgestelden of samenwonenden die nog iets extra gemeenschappelijks hebben. Op grond van het partnerbegrip zijn twee meerderjarigen elkaars toeslagpartner als zij op hetzelfde adres staan ingeschreven én een minderjarig kind van één van beiden op dat adres staat ingeschreven. Dit partnerbegrip voor samengestelde gezinnen kan tot gevolg hebben dat mensen die niet elkaars (levens)partner zijn als toeslagpartner gelden en daardoor toeslagen mislopen.

Afschaffing van het partnerbegrip voor samengestelde gezinnen heeft volgens de staatssecretaris van Financiën dusdanige juridische, budgettaire en uitvoeringstechnische gevolgen dat het demissionaire kabinet daarover niet zou moeten beslissen. Een evaluatie van de Awir is in voorbereiding. Bij deze evaluatie zal ook het partnerbegrip voor samengestelde gezinnen aan de orde komen.

Toeslagen van Anema

14 mei 2020

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet lees meer

28 februari 2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag