Geplaatst om 04:00 op 03 maart 2022 door Tussendoor

Wetsvoorstel niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat als strekking heeft het niet-indexeren van het basisbedrag van de kinderbijslag over de jaren 2022, 2023 en een deel van 2024. Doordat vragen van de Eerste Kamer niet tijdig zijn beantwoord, is de behandeling van het wetsvoorstel niet afgerond en is de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 niet gehaald. De indexering van de basiskinderbijslagbedragen en het extra bedrag aan kinderbijslag heeft daarom met ingang van 1 januari 2022 conform de bestaande wet plaatsgevonden. De minister van SZW heeft de Eerste Kamer meegedeeld dat het kabinet in het voorjaar een besluit zal nemen over de voortgang van het wetsvoorstel. Op dat moment zal het kabinet een reactie op het voorlopig verslag door middel van een memorie van antwoord sturen.

Toeslagen van Anema

21 november 2019

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming die is bedoeld om het voor huishoudens met lees meer

26 september 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij onderzoek naar lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag