Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023 – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 23 juni 2022 door Tussendoor

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

De minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijzigingen bestaan uit de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen, het loslaten van de koppeling gewerkte uren en de bekostiging van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang. Volgens het ontwerpbesluit gelden per 1 januari 2023 de volgende maximum uurprijzen:

  1. voor dagopvang € 8,97;
  2. voor buitenschoolse opvang € 7,72; en
  3. voor gastouderopvang € 6,73.

De koppeling gewerkte uren bepaalt de verhouding tussen het aantal uren kinderopvangtoeslag waar ouders aanspraak op maken en het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. In het coalitieakkoord is afgesproken deze koppeling te laten vervallen. Ouders hebben met ingang van 2023 recht op maximaal 230 uren kinderopvangtoeslag per maand waarin zij werken.

De intensivering van het toezicht op de gastouderopvang wordt gefinancierd uit een verlaging van de maximum uurprijs voor de gastouderopvang in 2023 met € 0,15.

Toeslagen van Anema

20 oktober 2022

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met concrete lees meer

08 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag