Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023 – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 17 november 2022 door Tussendoor

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2023. De premie voor de Zvw voor inhoudingsplichtigen is vastgesteld op 6,68%. In 2022 is dit 6,75%. In andere gevallen bedraagt de premie 5,43%. In 2022 geldt een percentage van 5,55 van het bijdrage-inkomen.

Sociale verzekeringen van Anema

24 mei 2018

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van lees meer

25 augustus 2022

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen zolang de werknemer wegens lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag