Geplaatst om 04:00 op 08 juni 2017 door Alle Jan Anema

Start onderneming met behoud van uitkering

Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming verlenen om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten. Dat kan voor een periode van 26 weken. Het moet gaan om nieuwe activiteiten. Het is niet toegestaan om bestaande werkzaamheden voort te zetten onder deze regeling. Mocht achteraf blijken dat de werkzaamheden, waarvoor het UWV toestemming heeft gegeven om deze met behoud van uitkering te starten, in feite een voortzetting zijn van eerdere activiteiten, dan kan het UWV de toestemming intrekken.

De uitkeringsgerechtigde die een verzoek doet om deel te kunnen nemen aan de startersregeling moet het UWV juist en volledig informeren over zijn activiteiten. Volgens de Centrale Raad van Beroep wordt die verplichting niet opgeheven door de omstandigheid dat het UWV een anonieme tip heeft gekregen dat de uitkeringsgerechtigde zwart zou werken. Een uitkeringsgerechtigde die het UWV niet informeerde over de aard van zijn activiteiten kan zich niet verweren tegen de intrekking van de toestemming om met behoud van uitkering een bedrijf te starten door erop te wijzen dat het UWV niet eerder onderzoek heeft verricht naar de anonieme tip.

Sociale verzekeringen van Anema

30 april 2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. lees meer

10 oktober 2019

De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden onder omstandigheden recht op een uitkering. De lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag